Back Office Hizmetleri

• Çağrı Sonrası Arkaplan İşlemleri
• Başvuru İşlemleri
• Data Giriş ve Güncelleme
• Tarama ve Data Yakalama
• Randevu Hizmetleri
• Baskı Hizmetleri
• E-mail Yönetimi
• Faks, Posta Alım ve Gönderimi