Çağrı Merkezi için Telefonda Satış Teknikleri


Günümüzde kuruluşlar müşteri portföylerini geliştirirken aynı zamanda MALİYET unsurunu da göz önünde bulundurmaktadırlar. Başka bir deyişle en ucuz maliyetle en geniş müşteri portföyüne ulaşmak hedefindedirler.

Bu durumda TELEFON sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, özellikle zaman maliyeti son derece düşük bir satış aracı olarak da kullanılmaktadır.

Özellikle yeni kazanılan müşterilerle ilk temas noktası telefon olduğundan, planlı ve sağlam ilişki kurulmasında ilk basamak olarak yer alması doğaldır.

Bu seminer, telefonla satış yapan müşteri temsilcilerine, telefonu etkin bir satış aracı olarak kullanmaları için gerekli olan iletişim ve satış tekniklerinin paylaşılarak yapılan her aramanın satışa dönüşmesi için hemen uygulanabilecek teknik ve becerileri kazandırmaktadır.

Hedef Kitle
Telefonla satış yapan herkes.

Hedefler
Bu seminer sonunda katılımcılar,
- Karşısındaki kişilere kendilerini daha rahat ifade edebilecekler,
- Karşısındaki insanlara güven aşılayacaklardır.
- Satışı gerçekleştirmek için doğru kişiye ulaşıp, önyargısız bir biçimde dinlemelerini sağlayacaklar,
- Doğru hedef belirlemek becerilerini geliştirecekler,
- İnsanları ikna ederken daha az zorlanacaklardır.
- İtirazlarla daha rahat başa çıkabilecekler,
- Satışı daha rahat kapatabileceklerdir.